КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА СИГУРНОСТ

Това е най-високото ниво на интегрирана система за сигурност, базирана на софтуера ESM (Enterprise Security Management). ESM събира информация от подсистемите за сигурност, обработва я, идентифицира връзката между различните събития и я отразява в удобна форма. ESM помага да се вземат правилните решения и поема голяма част от отговорностите на оператора.

ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

ТРАНСПОРТ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НЕФТ И ГАЗ

ИНДУСТРИАЛНА

ДЪРЖАВНИ

ПРЕДИМСТВА

Централизиран контрол на всички подсистеми за сигурност в дадено съоръжение.
Автоматичен отговор на инциденти.
Контрол в реално време на ситуацията: ранно откриване и бързото елиминиране на заплахите.
Намаляване на отрицателното въздействие на човешкия фактор.

ЦЕЛИ

Станцията за контрол на сигурността на ESM е най-високото ниво на интегрираната система за сигурност. В това решение всички подсистеми за сигурност събират: информацията от тях се събира и обработва, което помага да се идентифицира връзката между различните събития и след това отразява тази информация в необходимата форма. ESM помага за вземането на правилни решения и поема голяма част от отговорностите на оператора.

СТРУКТУРА НА РЕШЕНИЕТО

Решението има структура на две нива:

Първо ниво:

Предоставено на това ниво е интегрирането на отделни системи за сигурност, съхранението на бази данни, контролът върху цялата система и връзката й с планирането на ресурсите на предприятието (ERP).

ESM управление на сървъра.

Извършва функциите на съхраняване на информация за конфигурацията на системата и натрупаните и обработени данни в процеса на работа на системата за сигурност.

Автоматизирани работни станции (AWS):

 • контролно-пропускателен пункт;
 • стая за баджове;
 • служител на охраната;
 • и други.

Второ ниво.

Нивото на отделните системи предполага видеонаблюдение и видео анализ, контрол на достъпа, алармена сигнализация и алармени системи, периметрова инженерна сигурност и други. Съответното ниво включва:

 • Компютри (сървъри) за поддръжка на системите, изпълняващи функциите на управление на оборудването, съхраняване на информация за конфигурацията на системите, обработка и съхранение на информация за системните операции.
 • AWS системи.
 • Контролери и периферни устройства.

 

Софтуерната част на решението:

 • Основната част от софтуера ESM (основен, професионален или предприятие)
 • Свързване на оборудване и лицензи \ ACS софтуер
 • Свързване на оборудване и лицензи \ CCTV Видеонаблюдение софтуер
 • Бадж (пропуск) изисква лицензи за свързване на подсистемата
 • Свързване на оборудване и лицензи \Софтуер за периметрова защита
 • Свързване на оборудване и лицензи \TCD софтуер
 • Свързване на оборудване и лицензи \SFA софтуер

 

* Крайното решение зависи от зададените задачи.