ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ

ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

ТРАНСПОРТ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НЕФТ И ГАЗ

ИНДУСТРИАЛНА

ДЪРЖАВНИ

ПРЕДИМСТВА

Бързо предупреждение, оценяване сериозността на заплахата, избиране на
сценарии за противодействие;

Получаване и анализ на резултатите от инцидента и оценка на ефективността
на предприетите мерки;

Актуализиране в реално време на нивото на сигурност.

ЦЕЛИ

  • Осигуряване на анти-тероризъм и обща сигурност във всяко съоръжение;
  • Повишаване нивото на автоматизация и ефикасност на дейностите по сигурността, целящи да потиснат опитите за кражби на материални активи;
  • Предотвратяване на възможността за прекъсване на процеса;
  • Повишаване нивото на морала на служителите.

СТРУКТУРА НА РЕШЕНИЕТО

Първо ниво: Система за сигурност базирана на ESM.

Характеристика:

  1. Сървъри, изпълняващи функциите на съхраняване на информация за конфигурацията на системата, както и данните, натрупани и обработени в процеса на работа CRS операциите
  2. ESM автоматизирани работни станции (AWS), според ролята на потребителите. Осигурено на това ниво е интегрирането на отделните системи за CRS, съхранението на базите данни на CRS, контрола на CRS и връзката му с планирането на ресурсите на предприятието (ERP).

Второ ниво:

Нивото на отделните системи включва системи за видеонаблюдение и видео анализ, системи за контрол на достъпа, алармени системи за сигнализация, системи за периметрова инженерна сигурност и др. Съответното ниво включва:

  1. Компютри (сървъри) за поддръжка на системите, изпълняващи функциите на управление на оборудването, съхраняване на информация за конфигурацията на системите, обработка и съхранение на информация за системните операции.
  2. AWS системи.
  3. Контролери и периферни устройства.