ESM

Casino Solution

КОНЦЕПЦИЯ НА СИСТЕМАТА

Безупречната и безопасна операция трябва да се извършва извън полезрението на клиентите

Дискретното наблюдение е от решаващо значение за този бизнес.
Централното управление на всички инсталирани системи се постига от системния мениджър. Голям фокус може да бъде поставен върху идеална интеграция на видеонаблюдение, напр. личните данни на входния касиер се свързват със съответните потоци от видеонаблюдение. Едновременното преглеждане на записи от видеонаблюдение с вградени данни от протокола е задължително за архивното разследване на видеонаблюдение. Тъй като казината имат изключително голям брой камери, високи рискове, дълги регулационни списъци и често срещани заплахи, интеграцията изисква много сложен PSIM софтуер, така че ESM е идеалното решение за всеобхватен контрол.

ESM Casino Solution реализира решения за разпределено управление. Местните контролни зали са създадени във всяко казино и са консолидирани в централизиран надзорен център. Инсталациите за сигурност в казината образуват многоетапна система, която открива всички потенциални рискове на ранен етап, така че да могат да бъдат предприети съответните мерки. Комбинираният контрол на всички системи и данни в казиното, както и връзката с контролния център, се осъществява чрез високозащитни мрежи, използващи изключително TCP / IP.

Основният фокус е върху безопасността на лицата, като основно се осигурява от системите за сигурност и автоматизация на сградите. В същото време хазартните зони и гостите са защитени от допълнителни системи, за да се предотвратят неприятни изненади. Взаимодействието на дискретна и сложна видео система с техническата инфраструктура на игралните маси и системите за касиерите са от съществено значение.

Един от най-важните и основни принципи за ранно идентифициране, бърза превенция и по-нататъшна проследяемост на нередностите при хазартната операция и в касовите работни процеси е синхронизираната координация на всички системи. По този начин могат да се открият и свържат дори сложни процеси, протичащи на няколко места.

Казино специфичните модули и перфектно интегрираните интерфейси на системата за управление решават тази задача с всички необходими процеси и възможности за проследяване, като едновременно се показват във всяко казино, както и в контролния център.

Ключов фактор за организационната гъвкавост и бърз отговор е мобилното известие от платформата, напр. чрез приложението за iPhone. Информацията за състоянието, известията, съобщенията и алармите се препращат на мобилни устройства, като например смартфони, чрез процес в казино мрежата, за по-нататъшна оценка и обработка.

Въпреки огромните количества данни, огромният обем съхранени видео и изображения остава управляеми по всяко време благодарение на оптимизираната концепция за работа и оценка. Отдава се голямо значение на личните данни на гостите. Следователно всички данни, особено видеозаписите, са непроницаеми и могат да се използват като надеждни доказателства по всяко време.