ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Взимаме под внимание целия обхват на спецификата в корпоративния бизнес, обхващаме инфраструктурата на всяко съоръжение и даваме възможност да отговорим на различни предизвикателства от организацията на интегрираната система за сигурност до разработването на специално пригодено решение.
Нашите решения позволяват автоматизиране на технологичните и бизнес процеси, като по този начин се намалява въздействието на човешкия фактор: грешки в ежедневните операции, трудности при непрекъснато наблюдение.
И ви позволяват ясно и надеждно да оцените координацията на информацията от екипа за реагиране при инциденти.

ИЗБЕРЕТЕ ПРОМИШЛЕНОСТ

transportationtransportation.hover
sport.entertainmentsport.entertainment.hover
oil.gasoil.gas.hover
industryindustry.hover
govermentgoverment.hover

Интегрирана система за сигурност

Инженерно-технологичното решение, интегрирано със системи за сигурност, следвайки принципа “един прозорец”: системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, аларма за периметрова охрана и…

Команден център за сигурност

Това е най-високото ниво на интегрирана система за сигурност, базирана на софтуера ESM. ESM събира информация от подсистемите за сигурност, обработва я, идентифицира връзка между…

ACS: Интегрирано решение

Системата за контрол на достъпа е интегрирано решение, позволяващо автоматизирането на достъпа на хора и транспортни средства до територията на предприятието…

Транспортно пропускателен пункт

Цялостно решение за максимална автоматизация на услугите за сигурност, свързани с преминаването на моторния транспорт, шофьорите и пътниците през контролно-пропускателния пункт в съответствие с…

Интегрирана система за сигурност

Инженерно-технологичното решение, интегрирано със системи за сигурност, следвайки принципа “един прозорец”: системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, аларма за периметрова охрана и…

Команден център за сигурност

Това е най-високото ниво на интегрирана система за сигурност, базирана на софтуера ESM. ESM събира информация от подсистемите за сигурност, обработва я, идентифицира връзка между…

ACS: Интегрирано решение

Системата за контрол на достъпа е интегрирано решение, позволяващо автоматизирането на достъпа на хора и транспортни средства до територията на предприятието…

Транспортно пропускателен пункт

Цялостно решение за максимална автоматизация на услугите за сигурност, свързани с преминаването на моторния транспорт, шофьорите и пътниците през контролно-пропускателния пункт в съответствие с…

ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

АДАПТИВНОСТ
OPEN ARCHITECTURE
ОТВОРЕНА АРХИТЕКТУРА
RELIABLE
НАДЕЖДНИ