ТЕХНОЛОГИИ ЗА
РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ

В областта на сигурността, ESM придобива уникални познания и опит в областта на защитата на най-важните и отговорни индустрии.
Този опит, научните и производствените постижения на нашия екип и задълбоченото разбиране на тенденциите за развитие на световния пазар
са в основата на високотехнологичните продукти на компанията.

СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ

II ГЕНЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ:
PSIM-базирана платформа за управление на сигурността

ESM SECURITY MANAGER

Интеграционно отворена платформа
Как работи ESM?

Техническа информация

 

ESM SECURITY MANAGER-RC

Електронна система за пропуски

I ГЕНЕРАЦИЯ:
интегрирана система за сигурност

 

SECURITY WIZARD (SW)

Система за събиране и обработка на информация

РАЗРАБОТКА НА ХАРДУЕР

PCE

Контролер за контрол на достъпа и алармена сигнализация

ELAR

Контролер за разпознаване на регистрация на автомобили

DC

Периферни контролери

ELC

Контролер за пожарна и алармена сигнализация

ГОТОВИ РЕШЕНИЯ

базирани на разработката на софтуер и хардуер

Интегрирана система за сигурност

Инженерно-технологичното решение, интегрирано със системи за сигурност, следвайки принципа “един прозорец”: системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, аларма за периметрова охрана и…

Команден център за сигурност

Това е най-високото ниво на интегрирана система за сигурност, базирана на софтуера ESM. ESM събира информация от подсистемите за сигурност, обработва я, идентифицира връзка между…

ACS: Интегрирано решение

Системата за контрол на достъпа е интегрирано решение, позволяващо автоматизирането на достъпа на хора и транспортни средства до територията на предприятието…

Транспортно пропускателен пункт

Цялостно решение за максимална автоматизация на услугите за сигурност, свързани с преминаването на моторния транспорт, шофьорите и пътниците през контролно-пропускателния пункт в съответствие с…

Интегрирана система за сигурност

Инженерно-технологичното решение, интегрирано със системи за сигурност, следвайки принципа “един прозорец”: системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, аларма за периметрова охрана и…

Команден център за сигурност

Това е най-високото ниво на интегрирана система за сигурност, базирана на софтуера ESM. ESM събира информация от подсистемите за сигурност, обработва я, идентифицира връзка между…

ACS: Интегрирано решение

Системата за контрол на достъпа е интегрирано решение, позволяващо автоматизирането на достъпа на хора и транспортни средства до територията на предприятието…

Транспортно пропускателен пункт

Цялостно решение за максимална автоматизация на услугите за сигурност, свързани с преминаването на моторния транспорт, шофьорите и пътниците през контролно-пропускателния пункт в съответствие с…