Преход към ново ниво на качество на защита

Клас на PSIM-системите

Управление на информацията за физическа защита

ИНТЕГРАЦИОННА ПЛАТФОРМА

Преход към ново ниво на качество на защита

Клас на PSIM-системите

Управление на информацията за физическа защита

ИНТЕГРАЦИОННА ПЛАТФОРМА

КАК РАБОТИ ESM?

Етап 1
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
от изолирани системи

КАК РАБОТИ ESM?

Етап 1
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
от изолирани системи

Видео наблюдение (CCTV)
и анализи

circle1circle1_hov

Защита на периметър

circle2circle2_hov

Пожар и сигурност
сигнални аларми

circle3circle3_hov

ACS

circle4circle4_hov

Управление на сгради системи (BMS)

circle5circle5_hov
Етап 2
АНАЛИЗ НА ДАННИ
за определяне на истинността на събитията
Етап 3
КОНТРОЛ НА РЕАКЦИЯТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ
Етап 2
АНАЛИЗ НА ДАННИ
за определяне на истинността на събитията
Етап 3
КОНТРОЛ НА РЕАКЦИЯТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ

c.1c.1a.bg

ИНСТРУКЦИИ

c.2c.2a.bg

АВТОМАТИЧНА НОТИФИКАЦИЯ

c.4c.3a.bg

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

c.1c.1a.bg

ИНСТРУКЦИИ

c.2c.2a.bg

АВТОМАТИЧНА НОТИФИКАЦИЯ

c.4c.3a.bg

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

c.1c.1a.bg

ИНСТРУКЦИИ

c.2c.2a.bg

АВТОМАТИЧНА НОТИФИКАЦИЯ

c.4c.3a.bg

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ

Етап 4
АНАЛИЗ

Събиране на доказателствена база данни
и автоматично отчитане

Анализиране на ефективността на предприети мерки
Етап 4
АНАЛИЗ

Събиране на доказателствена база данни
и автоматично отчитане

Анализиране на ефективността на
предприети мерки

ЕSМ ЕЛИМИНИРА ТИПИЧНИ СЛАБОСТИ
КОИТО СЕ НАМИРАТ В ТРАДИЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

ЛИПСАТА НА ИНТЕГРАЦИЯ
МЕЖДУ СЛАБИ
ПОДСИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

Липсата на единна концепция за сигурност; техническите средства сами по себе си не гарантират сигурност.

ГОЛЯМ БРОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТ РАЗЛИЧНИ ПОДСИСТЕМИ

Операторът може да пропусне истинска заплаха за сигурността.

ЧОВЕШКИ ФАКТОР

Хората са най-слабата част от технологичната система, тъй като са склонни към грешки.

По-малка зависимост от
компетентности и физическо
състояние на служителите
По-висока степен на
автоматизация на сигурността
По-бърз отговор
на заплаха
Съответствие с
изискванията на закона
Информация в реално време
за нивото на сигурност в съоръжението
По-малка зависимост от
компетентности и физическо
състояние на служителите
По-висока степен на
автоматизация на сигурността
По-бърз отговор
на заплаха
Съответствие с
изискванията на закона
Информация в реално време
за нивото на сигурност в съоръжението

Научете повече за ESM технологиите за управление на безопасността