РАЗРАБОТЧИК

SPR Holding управлява портфейл от международни инвестиции на територията на ЕС. Екипът на компанията има богата контактна мрежа в различни индустрии и се ползва с добро име сред акционерите на предприятия от над 10 държави.

През 2015 г., на годишното събрание на дружеството, бе взето решение за навлизане на пазара на интегрираните системи за фирмена сигурност. Основанията за новата инвестиционна насока бяха базирани на устойчивите данни за нарастване търсенето на качествени продукти в сферата на сигурността.
В изпълнение на взетото решение бе закупено програмното ядро на един от водещите софтуери за сигурност, а за неговата обработка и надграждане бе ангажиран екип от водещи български програмисти и разработчици. 18 месеца по-късно бяха внедрени първите ESM /Enterprise Security Management/ платформи на територията на ЕС.
Високата ефективност на ESM се постига посредством редица заложени алгоритми от най-съвременен тип в т.ч. автоматично разпознаване на лица, проследяване на субекти, протоколи за действие, автоматично известяване на физическа охрана и т.н. Платформата минимизира човешкия фактор и постига функционалност непосилна за други системи.
Днес ESM се ползва в стотици ключови обществени и инфраструктурни обекти, сред които:

  • Банка ЦОВК – Русия
  • Севергазбанк – Русия
  • Военно-полева банка – Русия
  • Московски Нефтопреработващ Завод
  • Нефтопреработващ Завод Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез
  • Нефтопреработващ Завод Киришинефтеоргсинтез
  • Газпромнефт

Продуктът се поддържа и надгражда постоянно, което гарантира устойчивата му лидерска позиция сред водещите системи за сигурност.