ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ

ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ

ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ

Персонализирайте системата според вашите нужди
Синхронизирайте всички съществуващи системи
Тествате преди въвеждане в експлоатация
Поддържане на оперативността след изтичане на гаранционния период

Персонализирайте системата според вашите нужди
Синхронизирайте всички съществуващи системи
Тествате преди въвеждане в експлоатация
Поддържане на оперативността след изтичане на гаранционния период

PISM е платформа за създаване на системи за
управление на корпоративна сигурност с повишени изисквания към сигурността.
Създадохме система от ново поколение продукт (ESM) за управление на корпоративната сигурност за всички размери, териториален обхват и организационна структура.

PISM е платформа за създаване на системи за
управление на корпоративна сигурност с повишени изисквания към сигурността.
Създадохме система от ново поколение продукт (ESM) за управление на корпоративната сигурност за всички размери, териториален обхват и организационна структура.

КАК ЩЕ ОСИГУРИМ СИГУРНОСТТА НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ?

 

 

ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ

Интелигентна платформа
за разработване на системи за управление на сигурността

 

 

ДИЗАЙН

Проектиране на системи за техническа инфраструктура и реагиране при инциденти

 

 

РАЗРАБОТКА

Софтуерни и хардуерни решения в управлението на интеграцията на сигурността

 

 

ИНСТАЛАЦИЯ

Адаптиране на софтуерните решения към проекта, EPC, тестване и въвеждане в експлоатация заедно с местния партньор

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Основна техническа поддръжка, тестване, обновяване на системата и обучение на клиента

 

 

СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ

Интелигентна платформа
за разработване на системи за управление на сигурността

 

 

КОНТРОЛЕРИ

Хардуерни компоненти
на системата за сигурност

Интегрирана система за сигурност

Инженерно-технологичното решение, интегрирано със системи за сигурност, следвайки принципа “един прозорец”: системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, аларма за периметрова охрана и…

Команден център за сигурност

Това е най-високото ниво на интегрирана система за сигурност, базирана на софтуера ESM. ESM събира информация от подсистемите за сигурност, обработва я, идентифицира връзка между…

ACS: Интегрирано решение

Системата за контрол на достъпа е интегрирано решение, позволяващо автоматизирането на достъпа на хора и транспортни средства до територията на предприятието…

Транспортно пропускателен пункт

Цялостно решение за максимална автоматизация на услугите за сигурност, свързани с преминаването на моторния транспорт, шофьорите и пътниците през контролно-пропускателния пункт в съответствие с…

Интегрирана система за сигурност

Инженерно-технологичното решение, интегрирано със системи за сигурност, следвайки принципа “един прозорец”: системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, аларма за периметрова охрана и…

Команден център за сигурност

Това е най-високото ниво на интегрирана система за сигурност, базирана на софтуера ESM. ESM събира информация от подсистемите за сигурност, обработва я, идентифицира връзка между…

ACS: Интегрирано решение

Системата за контрол на достъпа е интегрирано решение, позволяващо автоматизирането на достъпа на хора и транспортни средства до територията на предприятието…

Транспортно пропускателен пункт

Цялостно решение за максимална автоматизация на услугите за сигурност, свързани с преминаването на моторния транспорт, шофьорите и пътниците през контролно-пропускателния пункт в съответствие с…

ФУНКЦИИ